IBOSZ tagság, europass

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a búvár munkavégzésekhez tartoznak szabványok, amik betartása minden ipari és ipari jellegű búvármunka esetében kötelező. Ezek a következők:

 • Az ipari és ipari jellegű búvármunkák  - MSZ: 20358:2002 szabvány munkavédelmi követelmények.
 • A 63/2004 (IV.27) GKM rendelet a nyomástartó és töltőkészülékek biztonsági hatósági felügyeletéről.
 • A 14/1998(XI.27)GM rendelkezést a „Gázpalack biztonsági szabályzatot”.

Munkatársaink rendelkeznek a 2000. évi XII. Törvény a  víziközlekedésről alapján hajós szolgálati könyvvel, a 33/ 1998 (VI.24. ) NM rendelet alapján a keszon orvosi vizsgálattal, amit a 6/1987. (VI.24.) EüM. rendelet alapján  az I. sz. Üzemegészségügyi Kft. adhat ki.

Munkáink során ismernünk kell és figyelembe kell vennünk az alábbi szakmai előírásokat:

 • MSZ 10-274  Települési szennyvíztisztító telepek üzemeltetésének munkavédelmi követelményei
 • MSZ 10-280 Szennyvíz és csapadékvíz csatornázás munkavédelmi követelményei
 • 33/1998 (VI.24.) rendelet A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés orvosi vizsgálatról és véleményezésről.
 • 24/2007 (VII.3.) KHVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról.
 • 24/2007 ( VII.03.) KHVM rendelet, a 4.16.01-től a 4.16.11-ig a Roncskiemelés fejezet alatt, foglalkozik a búvármunkákkal.

A fenti felsorolásból is kiderül, hogy szakmánk mennyire összetett, és milyen sokrétű képzettséggel és tapasztalattal kell rendelkeznünk, amit több, mit 30 éves tapasztalattal és fiatalok betanításával végzünk.

Búvármunkák csak szakképzett dolgozó végezhet, sportbúvárok nem!
OKJ 33 5842 06  közlekedési és vízépítési búvár.

Külön képesítésekkel végezhetőek az alábbi tevékenységek, amely képesítésekkel szintén rendelkezünk:

 • Emelés. ( Teherkötözői végzettség )
 • Víz alatti vágás, hegesztés.
 • Robbanásveszélyes mederidegen tárgyak felderítése, kutatása. ( Búvár tűzszerész munka.)
 • Sűrített levegős és hidraulikus szerszámok kezelése.
 • Légsugarú szivattyúk üzemeltetése.
 • Búvárrégészeti tevékenység.
 • Kamrakezelői és kamrakísérői jogosítások keszonkamrához.
 • Vízépítési műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői képesítés.

 

 

nyei

Comments are closed